Er zijn verschillende soorten portofoons. Modellen variëren van simpele speelgoed tot landelijke portofonie systemen met portofoon vergunning.

Portofoons werken meestal over UHF of VHF frequenties. Er zijn klassieke analoog systemen en ook digitale systemen. Het bereik van een portofoon is meestal beperkt door het zend vermogen. Afhankelijk van de bereik en de gebruikte frequentie is het soms nodig om een vergunning aan te vragen de Agentschap Telecom.

Deze “Aanvraag vergunning frequentieruimte” kan gedownload worden op het site van Agentschap Telecom. Het kan soms nodig zijn om tientallen aanvragen in te vullen. Lees hier waarom.

Er moet per gebruikte frequentie een aparte portofoon vergunning aan gevraagd worden. In het praktijk is het nodig om een aparte frequentie te gebruiken per portofoon groep.  Indien een instelling of bedrijf meer dan twee frequenties wilt gebruiken dan dit is niet mogelijk. Portofoon Nederland ondersteunt onbeperkt aantal groepen per klant.

Voor het realiseren van portofonie dekking over een grote gebied is het nodig om een radio trunk te bouwen. Kosten van installatie van een radio trunk zijn hoog. Indien er een trunk gebouwd worden voor meerdere groepen dan groein de kosten exponentieel.

Er zijn verschillende digitale portofonie technieken: DMR, Tetra, PMR.

Landelijke portofonie dekking zonder portofoon vergunning
Portofoon Nederland biedt portofoons zonder portofoon vergunning

Het Tetra standaard wordt in Nederland gebruikt voor de C2000 systeem van politie en de overige overheidsdiensten.

Er is ook een commercieel versie van deze systeem. Dit systeem wordt door het bedrijf Entropia exploiteert. Het bereik is ca 70 procent van Nederland. Er is een portofoon vergunning nodig voor dat een bedrijf of instelling dit systeem kan gebruiken.

Er zijn ook nieuwe technieken die portofonie over alternatieve communicatie netwerken mogelijk maken.

Rolte.nl biedt een oplossing dat werkt in heel Nederland en ook in heel Europa. Het Entropia systeem werkt ook in Nederland en Belgie. Entropia werkt alleen in Benelux. Daarom is het niet mogelijk om hun diensten in Duitsland of Frankrijk te gebruiken. Portofoon Nederland systeem werkt in heel Europa, en zelfs in andere delen van de wereld.

Portofoon Nederland systeem werkt over 3G/LTE mobiel data netwerk. Onze oplossing werkt met PTT over Cellular technologie. Het bereik is vrijwel onbeperkt. Wij leveren onze portofoons met KPN netwerk simkaarten. Het bereik in Nederland is meer dan 98%.

Onze portofoons zijn echt zuinig met gebruik van de data. Een actief portofoon gebruikt 4 MB data per dag voor continue verbinding met het systeem en voor GPS locatie tracering. Een data bundel van 500MB is in meeste gevallen voldoende. Daarom zijn de data kosten niet hoog.

Het gebruik van portofoons in het buitenland is ook goedkoop. Met de huidige roam-like-home principe zijn er geen extra kosten verbonden aan het gebruik van een Nederlandse simkaart in de andere EU landen.

Portofoon Nederland systeem is zeer veilig. Elke portofoon  heeft een eigen verbinding met het systeem over 3G/4G mobiele data netwerk. Het systeem is niet afluisterbaar.

Portofoon Nederland Systeem heeft een tal van andere voordelen over Entropia:

  • Geen portofoon vergunning is nodig, zelfs als er tientallen portofoon groepen zijn voor de klant
  • Geen kosten voor meerdere portofoon groepen
  • Het systeem heeft ook video functies. Live view van portofoon cameras en beeld bellen is mogelijk. Het systeem kan gebruikt worden als een portable camera monitoring systeem
  • Event en Voice recording
  • Standaard GPS tracering en recording
  • Onbeperkt aantal groepen
  • Gratis Dispatch Console voor meld- en coördinatie kamers
  • Locatie van portofoons monitoren via Google Maps
Translate »